Skip to main content

30 Mayıs 2013 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

May 30, 2013

Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2013 Yılı I. Kalkınma Kurulu, Kurul Başkanı Dr. Mustafa LALE'nin başkanlığında 30 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 09.30'da ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Congresium Ankara (Söğütözü Caddesi No:1/A, Çankaya) adresinde aşağıdaki gündemle toplanmıştır.

  • Açılış,
  • Genel Sekreter, Kalkınma Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşmaları,
  • Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet ve İç Denetim raporları hakkında bilgi sunulması,görüşülmesi ve önerilerin tespiti,
  • Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE'nin "Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge ve İnovasyon" konulu sunumu,
  • Bir sonraki Kalkınma Kurulu toplantısı gündem ve tarihinin belirlenmesi,
  • Kurul görüşmelerinin ve karara bağlanan konuların Başkanlık Divanınca Kurul'a bildirilmesi, Başkan ve Katip üyelerce imzalanması,
  • Sonuç ve kapanış.

Genel Sekreter Doç. Dr. Asım BALCI, Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE ve Yönetim Kurulu Başkanı Alâaddin YÜKSEL'in açılış konuşmalarının ardından 3. maddenin görüşülmesine geçilmiştir. Kurula Ajansın 2012 yılı faaliyetlerini ve İç Denetim Raporu içeriğini özetleyen bir sunum yapılarak üyelere bu konuda bilgi verilmiştir. 4. madde kapsamında Kurul Başkanı "Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge ve İnovasyon" konulu sunumu gerçekleştirmiştir.

Bir sonraki Kalkınma Kurulu'nun gündem ve tarihinin belirlenmesi oybirliği ile Kalkınma Kurulu Başkanına bırakılmıştır.

Toplantı saat 11.00'de sona ermiştir.

Toplantı sonrasında Kurul üyeleri ve diğer katılımcılar hazırlıkları Ajans bünyesinde devam eden 2014-2023 Ankara Bölge Planına katkıda bulunmak üzere planın amaç ve hedeflerinin ele alındığı grup çalışmalarına devam etmişlerdir.