Skip to main content

14 Aralık 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

December 14, 2010

Giriş

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, 2010 yılı ikinci toplantısını Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Dr. Mustafa LALE başkanlığında yaptı. Kurul Başkanı teknoloji transferi, rekabet, markalaşma, girişimcilik, inovasyon konularını vurgulayan bir açılış konuşması yaptı. Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım BALCI tarafından Ajans Teşkilatlanma Çalışmaları, Doğrudan Faaliyet Destek Programı ve yapılan diğer çalışmalar ve Ajans uzmanlarından Dr. Derya ÇAĞLAR Bölge Planı Hazırlama Çalışmaları hakkında Kurula bilgi sundular.

İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması

"Ekonomik Yapı", "Sosyal Yapı", "Fiziki Yapı" ve "Kültür Turizm ve Çevre" olmak üzere dört genel ihtisas komisyonu oluşturuldu. Bu komisyonlarda yer alan Kalkınma Kurulu Üyelerinin dağılımları görüş ve öneriler doğrultusunda son haline getirildi. Bu komisyonların daha sonra yapılacak toplantılarla başkan ve başkanvekillerinin seçilmesi, komisyonların çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi kararlaştırıldı.

Belirlenen Komisyonların Yanında Diğer Komisyonlarda Görev Almak İsteyen Kurul Üyeleri ve Diğer Kurumlar

Ekonomik (Ticaret, Sanayi, Tarım) Yapı Komisyonu

 • Üniversiteler (uzmanlık alanına göre)
 • Kaymakamlıklar ve belediyeler
 • BİTAV
 • Polatlı Belediyesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Hacettepe Teknokent (Sağlıkla ilgili her altkomisyona katılmak istiyor)
 • Ankara Genç İşadamları Derneği
 • Türkiye Sağlık Vakfı (Kalkınma Kurulu üyesi değil)
 • Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği
 • Ankara Ticaret Borsası (Tarım ve Hayvancılık altkomisyonu oluşturulursa orada yer almak istiyorlar)

Sosyal (Eğitim, Sağlık, Yaşam Kalitesi, Genel) Yapı Komisyonu

 • Kaymakamlıklar ve belediyeler
 • Üniversiteler (uzmanlık alanına göre)
 • Çankaya Üniversitesi
 • Ankaralılar vakfı
 • Hacettepe Teknokent (Sağlıkla ilgili her altkomisyona katılmak istiyor)
 • Ankara Genç İşadamları Derneği
 • Sema Yazar Gençlik Vakfı
 • Muradiye Kültür Vakfı
 • Türkiye Sağlık Vakfı (Kalkınma Kurulu üyesi değil)
 • MEKSA vakfı
 • İç Anadolu sanayici ve işadamları federasyonu

Fiziki (Yapılı Çevre ve Alt Çevre) Yapı Komisyonu

 • Kaymakamlıklar ve belediyeler
 • OSB'ler
 • Üniversiteler (uzmanlık alanına göre)
 • Hacettepe Teknokent (Sağlıkla ilgili her altkomisyona katılmak istiyor)
 • Polatlı OSB (Bulunduğu yapının yanısıra burada da olmak istiyor)
 • Ankara Genç İşadamları Derneği
 • Başkent OSB (Bulunduğu yapının yanısıra burada da olmak istiyor)

Kültür Turizm ve Çevre  Komisyonu

 • Kaymakamlıklar ve belediyeler
 • Üniversiteler (uzmanlık alanına göre)
 • Polatlı Belediyesi
 • Ankaralılar vakfı
 • Ankara Genç İşadamları Derneği
 • Beypazarı Ticaret Odası
 • Türkiye Sağlık Vakfı (Kalkınma Kurulu üyesi değil)

Kurulması İstenilen Alt Komisyonlara İlişkin Öneriler

 • Girişimcilik (Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği)
 • İşgücü (İçanadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu)
 • İstihdam (İçanadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu)
 • Eğitim (İçanadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu)
 • Tarım ve Hayvancılık (Ankara Ticaret Borsası)
 • Markalaşma (Hacettepe Teknokent)
 • Teknoloji (Hacettepe Teknokent)
 • ARGE (Hacettepe Teknokent)
 • İnovasyon (Hacettepe Teknokent)
 • Nanoteknoloji (Hacettepe Teknokent)
 • Nanotıp (Hacettepe Teknokent)

Arama Konferansı

Arama Konferansının 2011 yılı Ocak veya Şubat aylarında Kurul Başkanı tarafından belirlenen yer ve zamanda yapılması kararlaştırıldı.

Bir Sonraki Toplantı Gündemi

Gelecek toplantı gündemine aşağıdaki maddelerin eklenmesi kararlaştırıldı:

 • Komisyonlarca hazırlanacak raporların okunması ve değerlendirilmesi.
 • Organize sanayi bölgelerinin durumlarının ve konumlarının değerlendirmesi.
 • Akyurt'da fuar alanı konusunun görüşülmesi.
 • EXPO 2020 konusunun görüşülmesi.

Bir Sonraki Toplantı Tarihi ve Yeri

Bir sonraki Kalkınma Kurul Toplantısı'nın yeri, tarihi ve gündemini belirlemek üzere Kurul Başkanına yetki verilerek birleşime son verilmiştir.