Skip to main content

İhale İlanı

July 7, 2021
Açıklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ortaklığı ile ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. tarafından yürütülen proje kapsamında bir ihale süreci planlanmaktadır.

Lot 1: Yapım işleri,

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş.'nin Üniversiteler Mahallesi ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası Zk-1 Kat adresinden veya www.odtuteknokent.com.tr ve www.ankaraka.org.tr adreslerinden temin edilebilir.

            * Teklif vermek isteyen isteklilerin ihale için dosya temin etmeleri gerekir.

            * Teklif teslimi için son tarih ve saati: 27 Temmuz 2021– Saat: 10:00

Gerekli bilgiler ise www.odtuteknokent.com.tr ve www.ankaraka.org.tr adreslerinden temin edilebilir.  

Teklifler, 28 Temmuz 2021 tarihinde, saat 10:00'da ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Üniversiteler Mahallesi ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası Zk-1 Kat adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Ekler
Attachment Size
Yapım_İşleri_İhale_Dosyası.rar 1.34 MB