Skip to main content

SODES (2019)

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan 2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES), bölgemizde Ajansımız tarafından yürütülecektir.

Program dâhilinde bölgemiz illerinde uygun başvuru sahipleri olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilmesi öngörülmektedir.

Minimum destek tutarı 1.000.000 TL olan program için son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 24.10.2019 Saati: 12:00

Taahhütname Teslim Son Tarihi: 25.10.2019 Saati: 12:00

Kamuoyuna ilanen duyurulur