Skip to main content

Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı (2019)

Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/KIR/KIR-KA

Öncelikler

Öncelik 1. Kırsalda yenilikçi uygulamaların üretim ve ticarileşme süreçlerine entegrasyonu

Öncelik 2. Kırsal alanları çekim merkezine dönüştüren hizmet çeşitliliği

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Kooperatifler, birlikler

Bütçe

Toplam Bütçe: 8.000.000 TL

Destek Tutarı

 • Asgari: 100.000 TL
 • Azami: 1.000.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri