2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Sonuçları

March 24, 2022

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı için başvuru sonuçları açıklanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak alınan yönetim kurulu kararı gereği 27 Eylül 2021 tarihinde Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı için proje teklif çağrısı yapılmıştır.

Alınan proje tekliflerinden gerekli şartları sağlayan ve bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda; 34 proje teklifinin “2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmesi Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 16 Mart 2022 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Listede bulunan proje sahiplerine resmi yazılı bildirim, ardından sözleşme davet bildirimi yapılacaktır. Sözleşme davet bildiriminin ulaşmasını takip eden on (10) iş günü içinde davet yazısı ile istenilen belgelerin tamamlanarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yüklenmesi ve sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) iş günü ilave süre tanınabilir.

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği