2022 Yılı Kırsal Bölgeler Dış Ticaret Mentorluk Programı Tamamlandı

November 9, 2022

Ajansımızın, Ankara periferisinde bulunan 16 ilçedeki dış ticaret hacminin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedefine katkı sağlamak adına tasarladığı ve 2022 yılı süresince uyguladığı Dış Ticaret Mentorluk Programı tamamlandı. Program ile Ankara periferisinde bulunan 18 şirket ve kooperatif ürünlerinin uluslararası pazarlara ilk kez ihracı, mevcut ihracat tutarlarının artırılması ve/veya yeni pazarlara giriş sürecine katkıda bulunuldu.

Program süresince şirketlere/kooperatiflere belirlenen modüller ve aşamalar çerçevesinde kurumsal ihtiyaçlarının analizi ve potansiyel alıcı istihbaratının yapılması, bunun yanı sıra dağıtım kanalları, temsilcilik, ofis/mağaza/depo açma, markalaşma, şirket satın alma ve/veya birleşme yöntemleri ile şirketlerin uluslararasılaşması için eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentorluk hizmeti sunuldu.

Ayrıca programında bir parçası olan dış ticaret eğitimleri; stratejik dış ticaret ve istihbarat, dış ticarette ödeme-teslim şekilleri ve akreditif ile finansal okuryazarlık eğitimleri tüm programdaki firmalara tam gün olarak verilmiştir.

Program çıktıları incelendiğinde; firmaların tamamına dış ticarette stratejik bakış açısı gerekliliği ile bu stratejinin hazırlanıp uygulanması hususuna özellikle önem verilmiştir. Firmaların yaklaşık olarak tamamı ihracat yapmak için yüksek motivasyona sahip olmakla birlikte, deneyimli veya yetiştirilmek üzere dış ticaret uzmanı bulunmasında ve istihdamında bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Firmaların lokasyonunun da bu duruma etkisi olup özellikle personel desteklerinden faydalanarak bu zorluğun aşılması yönünde tavsiye ve yönlendirmelerde bulunulmuştur. 18 firma ile yürütülen program ile 4 firma ilk kez ihracata başlamış ve 6 firma mevcut pazarlarına ilaveten yeni pazarlara giriş sağlayabilmiştir.

Toplamda 10 farklı firmaya 1.356.050 USD’lik ihraç kayıtlı satış, doğrudan ihracat, sözleşme ve sipariş süreçlerinin yönetilmesine destek olunarak fayda sağlanmıştır. Program dahilinde ABD, İngiltere, Nijerya, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Avusturya, Finlandiya, Mısır ve İsrail’e gerçekleşen ihracat süreçlerine destek olunmuştur. Programda yer alan firmalar ve kooperatifler için özellikle Türk Cumhuriyetleri ile Rusya pazarının büyük potansiyel barındırdığı gözlenmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, dış ticaret mentorluk programının kırsal bölgeler için ilk defa Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda uygulanmış olduğunu ve programa seçilen firmaların ve kooperatiflerin ilk ihracatlarını yapmasında veya ihracat kapasitelerinin artırılmasında faydalı olduğunu belirtmiştir.