Skip to main content

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Personel Alım İlanı

December 15, 2022

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir’dedir. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 1 (bir) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır.

 

SINAV BAŞVURU TARİHİ 19-30 Aralık 2022
SINAVA BAŞVURU YERİ https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/
SINAV ŞEKLİ SÖZLÜ SINAV
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 06 Ocak 2023
SINAV YERİ Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/1 Karesi/BALIKESİR
SINAV SONUÇLARININ DUYURULACAĞI ADRES

http://www.gmka.gov.tr/

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/