Skip to main content

Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı (2022)

Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ile toplam 250 milyon TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Referans

TR51/2022/EBGS

Programın Genel Amacı

TR51 Bölgesinde (Ankara) ve 2023 yılında deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye,  Şanlıurfa ve Elazığ) hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişimlere finansman desteği sağlamak üzere kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasının desteklenmesi ve hayata geçirilmesidir.

Bu kapsamda, girişim sermayesi fonları ile Ankara’da ve 2023 yılında deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye,  Şanlıurfa ve Elazığ) yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, pozitif sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak girişimlerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece etki odaklı girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Programın Öncelikleri

Bu program kapsamında yenilikçi, yaratıcı ve teknoloji tabanlı iş modeline sahip; toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir, pozitif ve ölçülebilir etki yaratabilecek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapabilecek girişim sermayesi fonları desteklenecektir.  Desteklenecek fonların hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapması öncelikli görülmektedir.

Fonların odaklanacakları alanlar ile yatırım stratejileri belirlenirken; girişimlerin yerel potansiyeli, gelir modelinin ölçeklenebilir olması ve bölgesel kalkınma için üretecekleri pozitif sosyal ve çevresel etki ve bu etkinin ölçümü, yönetimi ile yurt dışı piyasalara hitap etme ve küresel büyüme potansiyelinin karşılıklı analiz edilmesi beklenmektedir. Yerel potansiyeli ile birlikte küresel potansiyeli de yüksek olan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapmaya yönelik başvurulara öncelik tanınacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Programa başvurular, TR51 Bölgesi’nde veya dışında kurulmuş ya da kurulacak ve aşağıdaki özelliklere sahip fonlar adına, girişim sermayesi fonlarının kurulması, yönetimi ve danışmanlığını üstlenen gerçek veya tüzel kişi fon yöneticileri tarafından yapılacaktır.

•             Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım fonları ve ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde kurulacak fonlar,

•             Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıkları

Asgari ve Azami Destek Tutarları

Desteklenecek her bir fon için taahhüt tutarı asgari 5 milyon TL ile azami 30 milyon TL arasında olacaktır. Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılacaktır.

Asgari/Azami Destek Oranı

Ajans, mevcut fonlara ve kurulacak fonlara, toplam taahhüt büyüklüğünün azami %25’i oranında katılım sağlayacaktır.

Başvuru Son Tarih

Başvurular için son tarih: 19.04.2023 saat 17.00’dir.

Bilgilendirme Toplantısı Video Kaydı:

 https://bit.ly/3l03So6