Skip to main content

İHALE SONUCU İLANI

June 2, 2023
Kurum Unvanı
Ankara Kalkınma Ajansı
Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale Türü
Hizmet Alımı
Açıklama

1) İhale Konusu İşin

a) Adı                                                     : İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Eğitimi Hizmet Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                 : Hizmet Alımı, Eğitim/staj/istihdam (200 kişi için)

c) Yapılacağı yer                                : Ankara

d) Süresi                                               : 45 Ay (Ajans ile Yüklenici arasında sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 3 ay içinde Ajansın Yükleniciye eğitim katılımcı başvuru listesini iletmesinden itibaren)

2) Sözleşme Bedelinin

a) Karşılanacağı kaynağın miktarı   : 11.371.680,00 TL (KDV Hariç)

 

02/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Eğitimi Hizmet Alımı İşi ihalesine toplam 2 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 2 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu işin, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları çerçevesinde 11.371.680,00 TL + KDV bedelle BİLİŞİM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. A.Şye ihale edilmesine 31/05/2023 tarihinde karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.