Skip to main content

Yeşil Yaka Programı Tamamlandı

October 18, 2023

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 21 Eylül-17 Ekim 2023 tarihleri arasında 30 kişinin katılımı ile yüz yüze gerçekleştirilen; 10 gün ve 80 saat süren Sürdürülebilirlik Odağında Yeşil Yakalı Personel Yetiştirme Programı organize edilmiştir. Bu program ile yeşil dönüşüm alanında beşeri sermayenin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Program kapsamında eğitim düzenlenen beş modül: Sürdürülebilirlik Eğitimi, TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Eğitimi, TS EN ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimi, TS EN ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Eğitimi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’dir. Ankara Kalkınma Ajansı, beşeri sermayeyi desteklemek ve geliştirmek amacıyla yeşil dönüşüm kapsamındaki eğitimlere önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanmaktadır.