Skip to main content

Uluslararası Markalaşma Eğitimi Tamamlandı

November 6, 2023

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında 20 kişinin katılımı ile yüz yüze Uluslararası Markalaşma Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitim ile Ankara'da teknoloji yoğun ürün üreten KOBİ'lerin uluslararası pazarda rekabetçi bir şekilde büyümelerine yardımcı olunması hedeflenmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı, markalaşma yetkinliklerini ve marka değerlerini geliştirmeye ve uluslararası pazarlara açılmayı kolaylaştırmaya yönelik konuları içeren eğitim ile KOBİ’leri desteklemeye Aralık ayı içerisinde de devam edecektir.