Skip to main content

Sağlık Turizmi Sektörü İstihdam İhtiyaç Analizi Anketi

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Sağlık Turizmi Profesyonelleri Yetiştirme Eğitim Programı için ihtiyaçların belirlenmesi amacını taşımaktadır.