Skip to main content

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Aralık Ayı Başvuruları Açıldı

December 21, 2023 10:00 - December 21, 2023 16:00

Ankara Kalkınma Ajansı, bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini artırarak Ajans desteklerinden ve ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami ölçüde yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenlemektedir. Ajans uzmanları tarafından verilecek olan eğitim programı çevrim içi olarak 21 Aralık 2023 Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecektir.

Eğitimde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve mantıksal çerçeve yaklaşımı kullanılmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde; proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları yer almaktadır.

Eğitime başvuru için yukarıda yer alan "Katılmak İçin Başvur" sekmesinden ulaşılabilecek formun doldurulması gerekmektedir. Katılımcı sayısı 100 kişi ile sınırlıdır. Toplantı katılım linki kayıt yaptıran katılımcıların e-posta adreslerine eğitimden bir gün önce iletilecektir.Program Başlıkları

  • Proje Döngüsü Yönetimi Mantığı,
  • Sorun Analizi,
  • Paydaş Analizi,
  • Hedef Analizi,
  • Strateji Analizi,
  • Mantıksal Çerçeve Matrisi,
  • Faaliyet Planı ve Bütçe Hazırlama,
  • Hibe Programları Başvuru Formları Tanıma
Bu etkinlik için şu anda kayıt alınmamaktadır. Kayıt süresi dolmuş ya da henüz başlamamış olabilir.