Skip to main content

Çukurova Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

January 2, 2024

Çukurova Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR62 Bölgesinin (Adana ve Mersin illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 2 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.

Çukurova Kalkınma Ajansının merkezi Adana ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Adana ve Mersin İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir

Tablo 1: Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

SINAV BAŞVURU TARİHİ

22 Ocak 2024- 2 Şubat 2024

SINAVA BAŞVURU YERİ

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

SINAV ŞEKLİ

SÖZLÜ SINAV

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI

09 Şubat 2024

SINAV YERİ

Çukurova Kalkınma Ajansı

Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:138/2 Seyhan - ADANA

SINAV SONUÇLARININ DUYURULACAĞI

ADRES

www.cka.org.tr

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

 

*Ajans, herhangi bir sebep ile internet sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve yeniden belirleme yetkisine sahiptir.