Skip to main content

Çocuklar İçin Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik Eğitimi Başladı

February 8, 2024

Tarım ve Çocuk teması kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik” eğitim programının ilk modülü gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Valiliği ve Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM) arasında 26 Aralık 2023 tarihinde imzalanan "Ankara'da Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri" protokolü kapsamında yürütülen eğitimler başladı.  

Eğitimler Biyosfer Müzede Yapıldı

"Ankara'da Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri" protokolü kapsamında ilk eğitim “Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik” başlığıyla Biyosfer Müzede 8 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Eğitim programına Ankara Valiliği koordinasyonundaki Bilim ve Sanat Eğitim Merkezilerine (BİLSEM) kayıtlı ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencilerinden 50 çocuk katıldı. 

Ankara Kalkınma Ajansının Tarım ve Çocuk Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile öğrencilere; geleneksel ve modern tarım sistemleri ile tarımsal biyolojik çeşitlilik, tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvencesi gibi tematik konuların aktarılması amaçlanıyor. Eğitim programında HUBİOM bünyesinde yer alan Biyosfer Müze altyapısı ve koleksiyonları kullanıldı.

“Yaparak, Yaşayarak ve Gözlemleyerek Öğrenme”

Biyosfer Müze uzmanları tarafından sunulan eğitimlerde gün boyunca sürdürülebilir tarım, biyoçeşitlilik ve gıda güvencesi kavramları aktarılırken; “yaparak, yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme” uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda, bitki hücrelerinde bölünme gibi temel olaylar yanı sıra gıda ve tıbbi amaçlı bitkilerin keşfi, Ankara’nın zengin tarım ürünleri ile biyolojik çeşitliliği, tarımda önemli rol oynayan böceklerin işlevleri ve ekosistemdeki yerleri başlıkları yer aldı.  "Tarımın Hikayesi ve Dijital Tarım Teknolojileri" etkinliğinde ise tarımın evrimi gözden geçirildi, dijital tarım teknolojilerinin rolü tartışıldı. 

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Valiliği ve Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından özel olarak oluşturulan içeriğe sahip programın yıl boyunca farklı öğrenci grupları ile devam etmesi planlanıyor.