Ana içeriğe atla

Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ ve TİCARİLEŞME

Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı, Ankara’da bilişim, ilaç ve tıbbi cihaz, savunma ve havacılık, iş ve inşaat makineleri başta olmak üzere teknoloji yoğun sektörlerin geliştirilmesi, bu sektörler arasındaki iş birliği olanaklarının güçlendirilerek teknolojik derinleşme ve çeşitlenmenin sağlanabilmesi, bu sektörlerin de dâhil olduğu tüm teknoloji geliştirme ve yenilikçi girişimcilik ekosisteminin Ankara’yı küresel ölçekte rekabet edebilir bir bölge haline getirmek amacıyla kurgulanmış bir programdır.

ANALİZ

Dijital Oyun Sektörü Raporu

Bu raporda temel amaç Ankara’da ve Türkiye’de, dijital oyun sektörünün gelişme potansiyeline dair temel bulguları tespit etmek ve son derece dinamik bir gelişme potansiyeline sahip olan sektöre ilişkin gelecek perspektifini ortaya koymaktır. Bu bağlamda özellikle kamu politikalarına da belirli alanlarda yol gösterici önerilerin yapılması yine raporun diğer amaçları arasındadır. Bununla birlikte, raporda sektörün dünyadaki temel eğilimleri ve gelişme alanları ve pazar potansiyeli hakkında da bulgular yer almaktadır

İNCELE

STRATEJİ

Ankara Kalkınma Ajansı faaliyete geçtiği 2010 yılından bugüne bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak için çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi de bu kapsamda bölge planını tamamlayıcı nitelikte hazırlanmış kapsamlı bir strateji çalışmasıdır. Strateji, çok güçlü bir potansiyele sahip olan Ankara’nın yenilikçilik kapasitesini artırarak büyümesini amaçlayan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır.

İNCELE

TECHANKARA PLATFORMU

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın yararlanıcı olup Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinin ve ASO’nun ortak olduğu bir proje dahilinde ortaya çıkan TechAnkara platformu; 2014 yılından itibaren Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve uhdesinde kullanılan çatı markadır ve aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.

TechAnkara Proje Pazarı
TechAnkara Maker
Mentorluk Programları
Hızlandırıcı Programı
Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları
Genç Girişimci Geliştirme Programı
Teknoloji Ticarileştirme Programı

İNCELE

22

Üniversite

10

Teknoloji Geliştirme
Bölgesi

129

Ar-Ge Merkezi

38

Tasarım Merkezi

12

Organize Sanayi Bölgesi

315

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

Ankara Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

₺297 M

MALİ DESTEK
(2022 Nisan itibariyle)

259

YENİLİK ve GİRİŞİMCİLİK ODAKLI PROJE

36

Desteklenen Girişim

₺110 M

Hedeflenen Tutar

₺145 M

Fonlanan tutar

İlgili Etkinlikler

 • Kadınların Yetenek Kazanımı İçin Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı Eğitim Kampı
  Devamını Oku
 • 2023 Yılı İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek Programı (GENÇİS)…
  Devamını Oku
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Aralık Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Kadın Girişimciler için Uzaktan Çalışma Becerileri Eğitimi
  Devamını Oku
 • Uluslararası Markalaşma Eğitimi Aralık Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Marka, Patent ve Ticarileştirme Eğitimi
  Devamını Oku
 • Ankara’da Teknoloji Yoğun Ürün Üretip İhraç Eden Kobi’ler İçin Uluslararası Markalaşma Eğitimi
  Devamını Oku
 • Marka, Patent ve Ticarileştirme Eğitimi
  Devamını Oku
 • 2023 Yılı Ticari İstihbarat Eğitimi
  Devamını Oku
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Mayıs Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Şubat Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Kasım Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • TSE ve TR Test ile İstişare Toplantısı
  Devamını Oku
 • Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı
  Devamını Oku
 • TechAnkara Maker Programı Hackidhon Teknoloji ve Kodlama Yarışması 2024 Ödül Töreni
  Devamını Oku
 • TechAnkara Proje Pazarı 2024 ve Genç Girişimciler İçin Avrupa Değişim Programı Çevrim İçi…
  Devamını Oku
 • Alp Havacılık ile Tedarik Zinciri Yerlileştirme Etkinliği Düzenlendi
  Devamını Oku
 • İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek Programı (GENÇİS) Sonuçları Açıklandı
  Devamını Oku
 • Kadın Girişimci ve Kadın Yatırımcı Paneli Gerçekleştirildi
  Devamını Oku
 • TechAnkara Proje Pazarı 2024 Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Uluslararası Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı 2024
  Devamını Oku
 • Kadın Yatırımcı Yetiştirme Programı Tamamlandı
  Devamını Oku
 • TechAnkara Maker Programı Hackidhon Teknoloji ve Kodlama Yarışması 2024
  Devamını Oku
 • Kadın Girişimci ve Yatırımcı Paneli
  Devamını Oku