Skip to main content

KOOP-06: Kooperatif Hızlandırma Programı Başlıyor

July 1, 2024

KOOP-06: Kooperatif Hızlandırma Programı, kooperatiflerin ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmelerini desteklemek ve bölgedeki kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilmektedir. Bölgedeki kooperatiflerin rekabet etme kapasitesinin ve ürettikleri sosyal değerin artırılması için eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapılacak, ağ oluşturma etkinlikleri ve tedarik zinciri buluşmaları ile kooperatiflerin satış, pazarlama ve iş birliği geliştirme alanlarında güçlenmeleri için çeşitli faaliyetler yürütülecektir. Program ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Anadoludakiler platformu kapsamında Ankara’ya özgü yerel değer ve ürünlerin üretilmesi için yerel gıda, gastronomi, kültürel miras, döngüsel ekonomi gibi alanlarda çalışan, çevre dostu üretim ilkelerini benimseyen ve kadın ortakları çoğunlukta olan kooperatifler önceliklendirilecektir.

Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanmaktadır. Anadoludakiler Platformu hakkında detaylı bilgi için: https://anadoludakiler.org/

KOOP-06 Programına başvurmak için aşağıda yer alan bağlantı üzerindeki formun 19 Temmuz 2024 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. 

KOOP-06 Programı Başvuru için tıklayınız.

 

Programın aşamaları şu şekildedir:

 1. Ön Başvuru Süreci: Kooperatif başvuruları 1 Temmuz-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak, danışmanlık hizmetleri almak üzere programa kabul edilebilecek kooperatiflerle 22 Temmuz-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında iletişime geçilecektir. Yapılan görüşmeler ve saha ziyaretleri sonrası, danışmanlık almak üzere programa kabul edilen kooperatifler belirlenecektir.

 2. İhtiyaç Tespiti ve Gelişim Haritaları: Programa kabul edilen kooperatiflere uzmanlarla beraber ziyaretler gerçekleştirilerek, kooperatiflerin ihtiyaçları uzmanlar tarafından yerinde tespit edilecektir. Bu tespitler doğrultusunda kooperatiflerin gelişim aşamaları ve potansiyelleri doğrultusunda her bir kooperatif için özel olarak hazırlanan gelişim haritaları oluşturulacaktır. Bu haritalar, kooperatiflerin mevcut durumlarını analiz ederek, gelişim hedeflerini ve stratejik adımlarını belirleyecektir.

 3. Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi: Ağustos-Aralık 2024 tarihleri arasında, kooperatiflere üretim, satış ve pazarlama, yönetim gibi kritik alanlarda birebir danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. Danışmanlık alanları* içerisinde;

  • İş planı şablonlarının ve iş fikirlerin geliştirilmesi

  • Gıda güvenliği ve ilgili standardizasyon ve sertifikasyon danışmanlığı

  • Yenilikçi gıda ürün reçeteleri geliştirme ve pilot üretim

  • Ürün etiketleri oluşturma

  • Üretim planlama ve stok yönetimi

  • Ürün ve ambalaj tasarımı

  • Kurumsal kimlik oluşturma

  • Sosyal medya içerik üretimi ve yönetimi

  • Dış ticaret ve E-ticaret gibi alanlar bulunmaktadır.

*Söz konusu danışmanlık alanları, kooperatiflere özel yapılacak ihtiyaç tespiti çalışmaları sonrası değişebilir, birleştirilebilir ya da yeni alanlar eklenebilir.

 1. Tüm Kooperatiflerin Katılımına Açık Eğitim ve Çalıştaylar: Kooperatiflerin yönetim, mevzuat, finans, satış ve pazarlama gibi alanlarda kapasitelerinin geliştirilmesi için çeşitli eğitimler düzenlenecektir. 

  • Kooperatifçilik Mevzuatı: İlgili kamu kurumları ve uluslararası kurumların katılımı ile hukuk, finansal yönetim ve yönetişim konularında bir çalıştay gerçekleştirilecektir. 

  • Kooperatifçilik 101: Kooperatifçilik deneyimi sınırlı olan ortaklara yönelik talep edilmesi durumunda kooperatifçilik ve temel işletme ilkeleri konularında uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. 

  • Ürün Görselleştirme ve Hikayeleştirme: Kooperatiflerin ürünlerinin hikayelerinin oluşturulması ve satışta kullanılmak üzere görselleştirme yapılması için eğitim düzenlenecektir. 

  • Fon Kaynakları ve Proje Geliştirme: Fon sağlayıcı kurumların katılımı ile bilgilendirmelerin yapılması ve proje fikirlerinin geliştirilmesi için bir çalıştay gerçekleştirilecektir. 

 2. Tedarik Zinciri Buluşmaları: Kooperatiflerin tedarik zincirlerine entegre olabilmeleri ve daha geniş pazarlara ulaşabilmeleri için tedarik zinciri buluşmaları düzenlenecektir. Bu buluşmalar, kooperatiflerin satış ve pazarlama faaliyetlerini güçlendirecek ve yeni iş birlikleri geliştirmelerine olanak tanıyacaktır. 

 

Programla ile ilgili daha fazla bilgi almak için skb@ankaraka.org.tr adresi üzerinden Sosyal Kalkınma Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

 

Not: KOOP-06: Kooperatif Hızlandırma Programı hazırlık sürecinde Ajansımız tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Kadın Kooperatifleri Çalıştayı için hazırlanan rapora eklerden ulaşabilirsiniz.