Skip to main content

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (2015)

Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 20.000.000 TL tutarında destek kullandıracaktır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/SÜR/SÜRKA; (SÜR – Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar); (SÜRKA – Kar Amacı Güden Kurumlar)

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler başvurabilir)
 • Belediyeler
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, ilçe müdürlükleri, bakanlıkların bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri ve enstitüler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar)
 • Birlik ve kooperatifler

Bütçe

Toplam Bütçe: 4.000.000 TL

 Kar Amacı Gütmeyen
(SÜR)
Kar Amacı Güden
(SÜRKA)
Asgari Destek Tutarı75.000 TL75.000 TL
Azami Destek Tutarı300.000 TL500.000 TL
Asgari Destek Oranı%25%25
Azami Destek Oranı%90%50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saat: 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saat: 17:00

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 1 (bir) asıl halinde son başvuru tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD’ye ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

KAYS-PFD Sistemi, 26 Ocak 2015 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Sözleşme ve ekleri Başvuru Rehberi içindedir.

Önemli Duyuru

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 71 inci maddesi çerçevesinde hazırlanacak Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar burada yayınlanacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınızı, tekliflerin internet ortamında alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderebilirsiniz.