Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ ve TİCARİLEŞME

Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı, Ankara’da bilişim, ilaç ve tıbbi cihaz, savunma ve havacılık, iş ve inşaat makineleri başta olmak üzere teknoloji yoğun sektörlerin geliştirilmesi, bu sektörler arasındaki iş birliği olanaklarının güçlendirilerek teknolojik derinleşme ve çeşitlenmenin sağlanabilmesi, bu sektörlerin de dâhil olduğu tüm teknoloji geliştirme ve yenilikçi girişimcilik ekosisteminin Ankara’yı küresel ölçekte rekabet edebilir bir bölge haline getirmek amacıyla kurgulanmış bir programdır.

ANALİZ

Dijital Oyun Sektörü Raporu

Bu raporda temel amaç Ankara’da ve Türkiye’de, dijital oyun sektörünün gelişme potansiyeline dair temel bulguları tespit etmek ve son derece dinamik bir gelişme potansiyeline sahip olan sektöre ilişkin gelecek perspektifini ortaya koymaktır. Bu bağlamda özellikle kamu politikalarına da belirli alanlarda yol gösterici önerilerin yapılması yine raporun diğer amaçları arasındadır. Bununla birlikte, raporda sektörün dünyadaki temel eğilimleri ve gelişme alanları ve pazar potansiyeli hakkında da bulgular yer almaktadır

İNCELE

STRATEJİ

Ankara Kalkınma Ajansı faaliyete geçtiği 2010 yılından bugüne bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak için çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi de bu kapsamda bölge planını tamamlayıcı nitelikte hazırlanmış kapsamlı bir strateji çalışmasıdır. Strateji, çok güçlü bir potansiyele sahip olan Ankara’nın yenilikçilik kapasitesini artırarak büyümesini amaçlayan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır.

İNCELE

TECHANKARA PLATFORMU

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın yararlanıcı olup Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinin ve ASO’nun ortak olduğu bir proje dahilinde ortaya çıkan TechAnkara platformu; 2014 yılından itibaren Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve uhdesinde kullanılan çatı markadır ve aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.

TechAnkara Proje Pazarı
TechAnkara Maker
Mentorluk Programları
Hızlandırıcı Programı
Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları
Genç Girişimci Geliştirme Programı
Teknoloji Ticarileştirme Programı

İNCELE

22

Üniversite

10

Teknoloji Geliştirme
Bölgesi

129

Ar-Ge Merkezi

38

Tasarım Merkezi

12

Organize Sanayi Bölgesi

315

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

Ankara Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

₺297 M

MALİ DESTEK
(2022 Nisan itibariyle)

259

YENİLİK ve GİRİŞİMCİLİK ODAKLI PROJE

30

Desteklenen Girişim

₺90.2 M

Hedeflenen Tutar

₺112.3 M

Fonlanan tutar

İlgili Etkinlikler

 • 08 Mayıs 2023
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Mayıs Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 30 Ocak 2023
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Şubat Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 02 Kasım 2022
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Kasım Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 31 Ekim 2022
  Kasım 2022 Uygulamalı Dijital Pazarlama Eğitimleri
  Devamını Oku
 • 19 Eylül 2022
  Ekim 2022 Uygulamalı Dijital Pazarlama Eğitimleri
  Devamını Oku
 • 02 Eylül 2022
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Eylül Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 21 Temmuz 2022
  Ağustos 2022 Uygulamalı Dijital Pazarlama Eğitimleri
  Devamını Oku
 • 01 Haziran 2022
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Haziran Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 17 Mayıs 2022
  2022 Yılı Uygulamalı Dijital Pazarlama Eğitimleri
  Devamını Oku
 • 30 Mayıs 2023
  İHA Sektörü Kalecik’te Güçleniyor
  Devamını Oku
 • 25 Mayıs 2023
  TechAnkara SiberVatan Yaz Kampı Programı
  Devamını Oku
 • 18 Mayıs 2023
  Kalkınma Ajansları İle Kitle Fonlama Platformları Arasında İş Birliği Çağrısı
  Devamını Oku
 • 15 Mayıs 2023
  DHMİ İle Tedarik Zinciri Yerlileştirme İlanına Çıkıldı
  Devamını Oku
 • 03 Mayıs 2023
  2023 Yılı KOBİ’lere Yönelik TechAkademi Yönetim Danışmanlığı Programı Sonuçları
  Devamını Oku
 • 28 Nisan 2023
  Abdi İbrahim İle Tedarik Zinciri Yerlileştirme İlanına Çıkıldı
  Devamını Oku
 • 14 Nisan 2023
  Vodafone İle Tedarik Zinciri Yerlileştirme Etkinliği Gerçekleştirildi
  Devamını Oku
 • 12 Nisan 2023
  Arçelik İle Tedarik Zinciri Yerlileştirme Programı Gerçekleştirildi
  Devamını Oku
 • 04 Nisan 2023
  Kalyon PV İle Tedarik Zinciri Yerlileştirme İlanına Çıkıldı
  Devamını Oku
 • 24 Mart 2023
  2023 Yılı Dış Ticaret Mentorluk Programı Sonuçları
  Devamını Oku
 • 15 Mart 2023
  KOBİ’lere Yönelik TechAkademi Yönetim Danışmanlığı Programı
  Devamını Oku
 • 09 Mart 2023
  2023 Yılı Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
  Devamını Oku