Ana içeriğe atla

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma

YENİ NESİL KIRSAL KALKINMA

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı, Ankara’nın kırsalında görülen yoğun nüfus kaybı kırılganlığına dair kırsalda yeni gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi, kırsal alanlarda yaşam standartlarının kent ile uyumlu hale getirilmesi ve alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlarına yönelik bir müdahale alanı olarak tasarlanmıştır.

ANALİZ

Ankara’nın Çevre İlçelerindeki
Atıl Tesisler ve Özellikleri

Ankara’nın çevre ilçelerinde yer alan atıl durumdaki binalar ve özelliklerine ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Kırsal Anket Verileri kullanılarak hazırlanan bu rapor, kırsal bölgelerde proje uygulamak isteyen yararlanıcı adayları ile yatırım yapmayı planlayan kamu kurumları ve potansiyel yatırımcılar için önemli bir çıktı oluşturmaktadır.

İNCELE

STRATEJİ

Kırsal İnovasyon Yol Haritasındaki temel yaklaşım, hazırlanan eylemlerin Ankara’nın güçlü olduğu yanlar üzerine inşasıyla birlikte kent merkezindeki kazanılmış teknolojik bilgi ve donanımın Ankara’nın periferisinde kalan ilçelerine transfer edilerek gelişmişlik düzeyinin arttırılmasıdır.

İNCELE

TAGTECH PLATFORMU

Tarımda Girişimcilik ve Teknoloji Platformu (TAGTECH) dijital dönüşüme dayalı endüstriyel devrim kapsamında; güncel bilgi ve teknolojiyi tarım sektörüne entegre etmeyi, tarımda girişimciliği yaygınlaştırmayı, kendi kendine yetebilen bir kent haline gelmeyi, sürdürülebilir tarımın gelecek nesillerle devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu platform;
- Akılllı/Hassas/Dijital tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına,
- Teknoloji üreten sektörlerle tarımın entegre edilmesine,
- Tarımsal biyoteknolojinin geliştirilmesine,
- Geleneksel tarımdan sürdürülebilir tarıma geçilmesine,
- Tarımsal üretim organizasyonunun yenilenmesine,
- Girişimci çiftçi modelinin geliştirilmesine,
- Tarımsal üretimde verimlilik ve katma değerin artırılmasına,
- Tarım sektörünün uluslararası ölçekte rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına
eğitimler, teknik danışmanlıklar, ürün denemeleri, saha çalışmaları, finansal destekler ve projeler yoluyla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İNCELE

1.14

İşlenen Tarım Alanı
(milyon ha)

32

Coğrafi İşaret Tescilli Ürün

6.75

Bitkisel Üretim Değeri
(milyar TL)

1.53

Hayvansal Üretim Değeri
(milyar TL)

2.76

Ankara GSYİH Katkısı
(milyar TL)

1.7 %

Ankara GSYİH Oranı

Ankara Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

₺103 M

MALİ DESTEK
(2021 sonu itibariyle)

122

KIRSAL KALKINMA PROJESİ

İlgili Etkinlikler

 • İstihdam Odaklı Sağlık Turizmi Profesyoneli Eğitim Programı
  Devamını Oku
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Kasım Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Ulusal Ajansı İş Birliğinde Yerel Aktörlerin Proje Kapasitesini…
  Devamını Oku
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Mart Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Aralık Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Tarım-Gıda Sektörü Teknoloji Girişimciliği Bölge Planı Odak Grup Toplantısı
  Devamını Oku
 • Ankara Kalkınma Ajansından Öğretmenlere Yönelik Permakültüre Giriş Kursu
  Devamını Oku
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Temmuz Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri Devam Ediyor
  Devamını Oku
 • Tarım ve Su Paneli
  Devamını Oku
 • Genç Şefler ile Ankara’nın Coğrafi İşaretli Lezzetlerinin Peşinde
  Devamını Oku
 • Kır Kent Buluşmaları
  Devamını Oku
 • Sağlık Turizmi Profesyoneli Eğitim Programı Tamamlandı
  Devamını Oku
 • Ankara İz Bırakacak
  Devamını Oku
 • KAMU-START UP Buluşmaları Başladı
  Devamını Oku
 • Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları ve Doğa Tarihi…
  Devamını Oku
 • Çocuklar İçin Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik Eğitimi Başladı
  Devamını Oku
 • İstihdam Odaklı Sağlık Turizmi Profesyoneli Eğitim Programı Başvuru Tarihi Uzatıldı!
  Devamını Oku
 • Mamak Gıda Sanayinin Sürdürülebilir Dönüşümü Odak Grup Toplantısı Gerçekleşti
  Devamını Oku
 • Mamak’ta Sürdürülebilir ve Yerel Kırsal Kalkınma Stratejisi Açıklandı
  Devamını Oku