Yeni Nesil Kırsal Kalkınma

YENİ NESİL KIRSAL KALKINMA

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı, Ankara’nın kırsalında görülen yoğun nüfus kaybı kırılganlığına dair kırsalda yeni gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi, kırsal alanlarda yaşam standartlarının kent ile uyumlu hale getirilmesi ve alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlarına yönelik bir müdahale alanı olarak tasarlanmıştır.

ANALİZ

Ankara’nın Çevre İlçelerindeki
Atıl Tesisler ve Özellikleri

Ankara’nın çevre ilçelerinde yer alan atıl durumdaki binalar ve özelliklerine ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Kırsal Anket Verileri kullanılarak hazırlanan bu rapor, kırsal bölgelerde proje uygulamak isteyen yararlanıcı adayları ile yatırım yapmayı planlayan kamu kurumları ve potansiyel yatırımcılar için önemli bir çıktı oluşturmaktadır.

İNCELE

STRATEJİ

Kırsal İnovasyon Yol Haritasındaki temel yaklaşım, hazırlanan eylemlerin Ankara’nın güçlü olduğu yanlar üzerine inşasıyla birlikte kent merkezindeki kazanılmış teknolojik bilgi ve donanımın Ankara’nın periferisinde kalan ilçelerine transfer edilerek gelişmişlik düzeyinin arttırılmasıdır.

İNCELE

TAGTECH PLATFORMU

Tarımda Girişimcilik ve Teknoloji Platformu (TAGTECH) dijital dönüşüme dayalı endüstriyel devrim kapsamında; güncel bilgi ve teknolojiyi tarım sektörüne entegre etmeyi, tarımda girişimciliği yaygınlaştırmayı, kendi kendine yetebilen bir kent haline gelmeyi, sürdürülebilir tarımın gelecek nesillerle devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu platform;
- Akılllı/Hassas/Dijital tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına,
- Teknoloji üreten sektörlerle tarımın entegre edilmesine,
- Tarımsal biyoteknolojinin geliştirilmesine,
- Geleneksel tarımdan sürdürülebilir tarıma geçilmesine,
- Tarımsal üretim organizasyonunun yenilenmesine,
- Girişimci çiftçi modelinin geliştirilmesine,
- Tarımsal üretimde verimlilik ve katma değerin artırılmasına,
- Tarım sektörünün uluslararası ölçekte rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına
eğitimler, teknik danışmanlıklar, ürün denemeleri, saha çalışmaları, finansal destekler ve projeler yoluyla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İNCELE

1.14

İşlenen Tarım Alanı
(milyon ha)

32

Coğrafi İşaret Tescilli Ürün

6.75

Bitkisel Üretim Değeri
(milyar TL)

1.53

Hayvansal Üretim Değeri
(milyar TL)

2.76

Ankara GSYİH Katkısı
(milyar TL)

1.7 %

Ankara GSYİH Oranı

Ankara Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

₺103 M

MALİ DESTEK
(2021 sonu itibariyle)

122

KIRSAL KALKINMA PROJESİ

İlgili Etkinlikler

 • 07 Kasım 2023
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Kasım Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 04 Nisan 2023
  Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Ulusal Ajansı İş Birliğinde Yerel Aktörlerin Proje Kapasitesini…
  Devamını Oku
 • 02 Mart 2023
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Mart Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 02 Aralık 2022
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Aralık Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 12 Ekim 2022
  Tarım-Gıda Sektörü Teknoloji Girişimciliği Bölge Planı Odak Grup Toplantısı
  Devamını Oku
 • 09 Ağustos 2022
  Ankara Kalkınma Ajansından Öğretmenlere Yönelik Permakültüre Giriş Kursu
  Devamını Oku
 • 30 Haziran 2022
  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Temmuz Ayı Başvuruları Açıldı
  Devamını Oku
 • 07 Aralık 2023
  Sağlık Turizmi Sektörü İstihdam İhtiyaç Analizi
  Devamını Oku
 • 01 Aralık 2023
  Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Arasında Stratejik İş Birliği Protokolü…
  Devamını Oku
 • 20 Kasım 2023
  Ajansımız TravelExpo Ankara’da Yer Aldı
  Devamını Oku
 • 03 Kasım 2023
  Tarımda Su Tasarrufu Sağlayan Akıllı Teknolojilerin Uygulanması Projesi Tanıtım Toplantısı
  Devamını Oku
 • 08 Eylül 2023
  İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Paneli
  Devamını Oku
 • 04 Eylül 2023
  İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Paneli
  Devamını Oku
 • 25 Ağustos 2023
  İlçe Kalkınma Gündemi Toplantıları
  Devamını Oku
 • 03 Temmuz 2023
  Ankara Çevre İlçeler İstihdam İhtiyacı Araştırma Anketi
  Devamını Oku