Ana içeriğe atla

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Ankara’nın sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştiriyor ve uyguluyoruz.

2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’nin en genç kalkınma ajansı olarak kurulan Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın sürdürülebilir kalkınması için öncü nitelikte faaliyetler yürütür. Katılımcılığı esas alarak yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen Ankara Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde Ankara odaklı bölge planları hazırlar ve bu planlarda belirlenen temel hedef ve önceliklere yönelik geliştirilen projelere mali ve teknik destek sağlar.

Yerli ve yabancı yatırımcılara başkent Ankara’nın sunduğu eşsiz yatırım ortamı ve iş olanaklarını tanıtarak kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Yürüttüğü kentsel markalaşma faaliyetleriyle Ankara’yı dünya çapında tanınan bir destinasyon olarak konumlandırmayı hedefler. Çalışmalarını yenilikçi, tarafsız ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yürüten Ankara Kalkınma Ajansı sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı temel alan faaliyetleri ile kaynaklarından en verimli şekilde yararlanan, dinamik bir Ankara için çalışır.

Vizyonumuz

Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak.

Misyonumuz

Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, iş birliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek.

Temel Değerlerimiz

Katılımcılık

Erişilebilirlik

Tarafsızlık

Şeffaflık

Bilimsellik

Sürdürülebilirlik

Çevresel Duyarlılık

Toplumsal Duyarlılık

Yönetim Kurulu

Ajansın karar organı olan yönetim kurulu Ankara Valisi başkanlığında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, Ankara Ticaret Odası Başkanı, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşur.


Vasip ŞAHİN
Ankara Valisi


Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı


Gürsel BARAN
Ankara Ticaret Odası Başkanı


Seyit ARDIÇ
Ankara Sanayi Odası Başkanı


Hasan Fehmi YILMAZ
MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı


Orhan AYDIN
Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı


Serdar ALEMDAR
ODTÜ Teknokent A.Ş. Genel Müdürü


Emine DOĞRUKÖK
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Kalkınma Kurulu

Bölgenin gelişme hedefine yönelik olarak, Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin oluşturduğu geniş bir kuruldur. Kurul, ajansın danışma organı olup, farkındalığı artırma, işbirliğini geliştirme ve ajansı yönlendirme gibi konularda tavsiyelerde bulunur.
Emine DOĞRUKÖK
Genel Sekreter V.

1988 yılında Hatay’da doğan Emine DOĞRUKÖK, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2013 yılında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Strateji Planlama ve Projeler Müdürlüğünde uzman olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Ankara Kalkınma Ajansında uzman olarak göreve başlayan DOĞRUKÖK, 2018-2020 yılları arasında ABD’de dil eğitimi aldı ve 2019 yılında Indiana Üniversitesi’nde sosyal kalkınma alanında dersler aldı. Ajans bünyesinde Program Yönetim Birimi, Yatırım Destek Ofisi ve Sosyal Kalkınma Biriminde görev yaptı ve 2022 yılında Sosyal Kalkınma Birim Başkanı olarak atandı.

16 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine vekaleten atandı. Yüksek Lisans Eğitimine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Organizasyon bölümünde devam etmekte olan DOĞRUKÖK, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk annesidir.

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, ajansın icra organı olarak, çalışma birimleri ve yatırım destek ofisi marifetiyle kalkınma planları çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışır.

Kurumsal Kimlik