Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Ankara’nın sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştiriyor ve uyguluyoruz.

2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’nin en genç kalkınma ajansı olarak kurulan Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın sürdürülebilir kalkınması için öncü nitelikte faaliyetler yürütür. Katılımcılığı esas alarak yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen Ankara Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde Ankara odaklı bölge planları hazırlar ve bu planlarda belirlenen temel hedef ve önceliklere yönelik geliştirilen projelere mali ve teknik destek sağlar.

Yerli ve yabancı yatırımcılara başkent Ankara’nın sunduğu eşsiz yatırım ortamı ve iş olanaklarını tanıtarak kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Yürüttüğü kentsel markalaşma faaliyetleriyle Ankara’yı dünya çapında tanınan bir destinasyon olarak konumlandırmayı hedefler. Çalışmalarını yenilikçi, tarafsız ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yürüten Ankara Kalkınma Ajansı sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı temel alan faaliyetleri ile kaynaklarından en verimli şekilde yararlanan, dinamik bir Ankara için çalışır.

Vizyonumuz

Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak.

Misyonumuz

Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek.

Temel Değerlerimiz

Katılımcılık

Erişilebilirlik

Tarafsızlık

Şeffaflık

Bilimsellik

Sürdürülebilirlik

Çevresel Duyarlılık

Toplumsal Duyarlılık

Yönetim Kurulu

Ajansın karar organı olan yönetim kurulu Ankara Valisi başkanlığında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, Ankara Ticaret Odası Başkanı, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşur.


Vasip ŞAHİN
Ankara Valisi


Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı


Gürsel BARAN
Ankara Ticaret Odası Başkanı


Seyit ARDIÇ
Ankara Sanayi Odası Başkanı


Hasan Fehmi YILMAZ
MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı


Orhan AYDIN
Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı


Serdar ALEMDAR
ODTÜ Teknokent A.Ş. Genel Müdürü


Dr.Cahit ÇELİK
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Kalkınma Kurulu

Bölgenin gelişme hedefine yönelik olarak, Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin oluşturduğu geniş bir kuruldur. Kurul, ajansın danışma organı olup, farkındalığı artırma, işbirliğini geliştirme ve ajansı yönlendirme gibi konularda tavsiyelerde bulunur.
Dr. Cahit ÇELİK
Ankara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri

Lisans eğitimini 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan ÇELİK, 2000 yılında Erzurum Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladıktan sonra 2002 yılında Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Kaymakamlık kursundan sonra 2003 – 2008 yılları arasında sırasıyla Ordu – Gülyalı, Artvin – Yusufeli, Bingöl – Genç Kaymakamlığı yapan ÇELİK, 2008 yılında çıkarılan müşterek kararname ile Giresun Vali Yardımcılığına atandı.

2009 – 2011 yılları arasında Çankırı – Ilgaz Kaymakamlığı görevinde bulunan ÇELİK, 2011 – 2014 yılları arasında Texas Dallas Üniversitesi İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Anabilim dalında doktorasını tamamladıktan sonra 2014 yılında Hatay – Samandağ Kaymakamlığına atandı.

Dr. Cahit ÇELİK, 2018 – 2021 arasında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Müfettişi olarak görev yaptı. 29 Mart 2021 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan Dr. Cahit ÇELİK, evli ve üç çocuk babasıdır.

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, ajansın icra organı olarak, çalışma birimleri ve yatırım destek ofisi marifetiyle kalkınma planları çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışır.

Mevzuat

Kurumsal Kimlik